Over ons

Het gezicht van TechnoDiscovery
Bij TechnoDiscovery werken 3 enthousiaste mensen die ervan overtuigd zijn dat techniek en bètavakken meer kunnen worden geïntegreerd in het onderwijs. Ze zijn enthousiast en hebben dan ook alles uit de kast gehaald om TechnoDiscovery op te starten. We willen deze mensen hieronder graag even aan u voorstellen en vervolgens wat vertellen over het ontstaan en opstarten van TechnoDiscovery.

Henk Rietdijk
Henk vindt het prachtig om te zien dat de kinderen zo genieten, iets ontdekken en 's middags met een grote glimlach TechnoDiscovery verlaten. Dat bevestigt waar hij het voor doet. Hij vindt het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om hun talenten te laten zien, juist ook op het gebied van bètavakken en techniek. Elke donderdag is Henk aanwezig.


Geert Remmelts
Geert vindt het mooi om te zien hoe de kinderen die bij TechnoDiscovery komen soms vol verbazing kunnen zijn over hun eigen kennis. Ze ontdekken meer van techniek, buiten hun eigen comfortzone. Geert is iedere dinsdag aanwezig op TechnoDiscovery om samen met de kinderen op onderzoek uit te gaan.


Judith van Dijken
Judith is orthopedagoog en elke maandagmiddag op de werkvloer te vinden. Zij gaat voor het ontdekkend leren en wil de kinderen, maar ook de studenten, leren hoe je dit het best kunt aanpakken. Ze is enthousiast naar kinderen toe en vult met deze taken de mannen van het team goed aan.

Achtergrondinformatie TechnoDiscovery
De stichting TechnoDiscovery bestaat vanaf januari 2010 en is een initiatief van het Technocentrum ‘de Vallei’ in samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs (ROC A12), het voortgezet onderwijs (‘Het Streek’), het hoger beroepsonderwijs (CHE) en vertegenwoordigers van de branche regio combinaties van de regio FoodValley.
TechnoDiscovery heeft een aanbod dat aansluit bij de maatschappelijke vragen rondom wetenschap en techniek in het onderwijs. Ze doet een beroep op onderzoekend en ontwerpend leren volgens de actuele inzichten. In alle activiteiten, zowel voorbereidend op de eigen school als tijdens het bezoek aan TechnoDiscovery, wordt er aandacht gegeven aan de cyclus van ontwerpend en/of onderzoekend leren.

TechnoDiscovery biedt geen additioneel maar geïntegreerd onderwijs. Dit onderwijs stelt scholen in staat om te werken aan de kerndoelen zoals ontwikkeld door het ministerie van OCW. Er is gekozen voor thematisch onderwijs dat zowel (basisschool)leerlingen als studenten en leerkrachten inzicht geeft in het belang van wetenschap en techniek in het dagelijks leven. Het aangeboden onderwijs is vakoverstijgend en heeft aandacht voor de samenhang tussen het gekozen thema en alle basisschoolvakken. Doordat het thema halfjaarlijks wisselt wordt een brede oriëntatie geborgd.

Inrichting en vormgeving van TechnoDiscovery
De ruimte van TechnoDiscovery heeft een herkenbare tweedeling van bedrijven (BRC’s) en thematische ruimte. In het bedrijvendeel is voor elke BRC een werkplek ingericht. Deze werkplekken geven een representatief en actueel beeld van de branche. Hoewel de uit te voeren activiteiten op deze werkplekken per thema zullen veranderen, hebben zij qua inrichting een meer statisch karakter. De thematische ruimte wordt elk half jaar aangepast aan het actuele thema door uiterlijke en inhoudelijke veranderingen.

De thematische ruimte onderstreept de dynamiek van TechnoDiscovery. De activiteiten per branche zijn en worden zo ontwikkeld dat leerlingen zowel in het bedrijf zelf als in de thematische ruimte actief zijn. Deze organisatievorm geeft de betrokken leerlingen inzicht en vergroot de herkenbaarheid van beroepen, bedrijven, wetenschap en techniek in hun dagelijkse leven.

Scholen
Bedrijven
Route
Contact