Basisonderwijs

DSCF7921

Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs
Doordat in 1998 een nieuwe versie van de kerndoelen van kracht werd, is techniek officieel één van de leer- en vormingsgebieden in het basisonderwijs geworden. Uit onderzoek van de Inspectie voor het Onderwijs (2005) is gebleken dat wetenschap en techniek nog niet voldoende is geïmplementeerd in het basisonderwijs.

Voorbereiding op het bezoek
Voor u met uw groep TechnoDiscovery bezoekt, krijgt u door de pabo studenten ontwikkeld lesmateriaal via de mail toegestuurd. Het lesmateriaal plaatst het actuele thema in een vakoverstijgend kader.
Hier ontdekken uw leerlingen relaties van het thema met wereldoriënterende vakken, rekenen en taal. Het totaal pakket aan onderwijs zal dan inclusief het bezoek aan TechnoDiscovery uit drie dagdelen bestaan. De voorbereiding, het bezoek en de verwerking. Het bezoek kan ’s ochtends, van 9:30u – 11:30u of ’s middags, van 13:30u – 15:30u plaatsvinden.

Het bezoek aan TechnoDiscovery 
Direct na uw aanmelding wordt u gevraagd een namenlijst van de groep te sturen. Wij delen dan de kinderen in groepjes van maximaal vier leerlingen in, die vervolgens gekoppeld worden aan één van de acht bedrijven in het ontdeklokaal. Deze acht bedrijven vertegenwoordigen de acht Branche Regio Combinaties van de regio FoodValley. De leerlingen krijgen een gekleurde pet op die aangeeft bij welk bedrijf ze horen.
DSCF7908Gedurende het bezoek van twee uur blijven de groepjes bij hetzelfde bedrijf. Dit zorgt er voor dat alle groepjes iets anders ontdekken en leren. Dit kunnen ze later op school weer met elkaar delen. De leerlingen krijgen in de pauze een drankje aangeboden en mogen hun pet houden.
TechnoDiscovery onthoudt welke leerling bij welk bedrijf aan de slag is geweest zodat ze bij een tweede, derde of vierde bezoek aan een ander bedrijf worden gekoppeld.

Tarieven
Om de mogelijkheden optimaal te benutten is de groepsgrootte op maximaal 32 leerlingen gesteld. Het tarief voor groepen is met ingang van 1 januari 2015 een basisbedrag van €75,- per bezoek, plus €3,- per leerling. Een groep van 32 leerlingen betaalt dus:

  75
€_96__ +
171

Ook kan er een contract met TechnoDiscovery worden afgesloten, zodat uw leerlingen alle thema’s meemaken. Dit houdt in:
4 bezoeken per jaar (2x groep 7 + 2x groep 8) voor €600,- (bij meerdere groepen rekenen we 150 Euro per groep extra)

Om uw groep(en) aan te melden kunt u doorgaan naar het aanmeldformulier en voor vragen kunt u altijd even contact met ons opnemen.