Voortgezet onderwijs

Wetenschap en Techniek in het voortgezet onderwijs
Er wordt te weinig gekozen voor een technische opleiding of een bètaprofiel in het voortgezet onderwijs. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft hierdoor een tekort aan technisch geschoold personeel op alle niveaus. Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaak hiervan niet ligt aan het ontbreken van talent, maar in onbekendheid met de wereld van wetenschap en techniek. (Bèta Mentality 2011-2016, Uitgave Platform Bèta Techniek)

DSCF7898Het bezoek aan TechnoDiscovery
Voorafgaand aan uw bezoek aan
TechnoDiscovery stuurt u een namenlijst van uw klas. TechnoDiscovery deelt de klas in kleine groepjes van maximaal vier leerlingen per groep. Deze groepen worden vervolgens gekoppeld aan één van de acht bedrijven in het ontdeklokaal. Deze acht bedrijven vertegenwoordigen de acht Branche Regio Combinaties van de regio FoodValley.

Gedurende het bezoek (2x 50 minuten) blijven de groepjes bij hetzelfde bedrijf.  Dit zorgt er voor dat alle groepjes iets anders ontdekken en leren. Zo kan dit achteraf weer met de klas worden besproken. TechnoDiscovery onthoudt welke leerling bij welk bedrijf aan de slag is geweest zodat ze bij een tweede, derde of vierde bezoek aan een ander bedrijf worden gekoppeld.

DSCF7919

Tarieven
Technodiscovery is voor het voortgezet onderwijs op donderdagen geopend. Om de mogelijkheden optimaal te benutten is de groepsgrootte op maximaal 32 leerlingen gesteld. Het tarief voor klassen is een basisbedrag van €75,- per bezoek, plus €3,- per leerling. Een klas van 32 leerlingen betaalt dus:

€  75
  96__ +
€171

Ook kan er een contract met TechnoDiscovery worden afgesloten wat inhoudt:
4 bezoeken (2x de ene klas + 2x de andere klas) voor €600,-.

Om uw klas(sen) aan te melden kunt u doorgaan naar het aanmeldformulier en voor vragen kunt u altijd even contact met ons opnemen.